Kalendár podujatí

Plán kultúrno-športových akcií na rok 20121.Cvičenie TAY-BO pre ženy                                              od januára 2x týždenne

2. Dúbravický ples                                                              28.1.2012

3. Privítanie MALÝCH OBČANOV  (nar. od 1.1.2010)  a  posedenie s JUBILANTMI   (jubilujúcich

                                                      v rokoch 2011a2012) bude na Deň rodákov-25.8.2012                                                                                                                                                                                                                                                                    4.Ďalšie vydanie Dúbravického občasníka                       3x za rok  

 6.Relácia k MDŽ v miestnom rozhlase                            8.3.2012    

 7.Postavenie mája                                                     máj 2012

8.Hasičská súťaž   (okresné kolo DHZ )                         10.júna2012   

9.Oslava Dňa detí                                                      2.júna 2012    

10.Deň Rodákov v Dúbravici                                        25.8.2012

11.Mikulášsky večer  pre deti                                        8.12.2012                            

13.Silvestrovská zábava                                               31.12.2012

Schválené poslancami OU. 

 

 

 Plán kultúrno-športových akcií na rok 2011.

 

Cvičenie TAY-BO pre ženy                                   od januára 3x týždenne

 Dúbravický ples                                                26.2.2011

Detský maškarný ples                                             5.2.2011

Relácia k MDŽ v miestnom rozhlase                          8.2.2011

Prvé vydanie Dúbravického občasníka                      marec 2011

Veľkonočné posedenie                                         24.4.2011

Postavenie mája                                                   máj 2011


Krst Knihy povestí a výstavka výšívek                       3.6.2011


Oslava Dňa detí                                                    4.6.2011


Fudbalový turnaj                                                   17.7.2011


11 .         Deň Rodákov v Dúbravici                           27.8.2011

12.           Mikulášsky večer pre deti                           11.12.2011

13.           Silvestrovská zábava                                   31.12.2011 

 

 Kultúrno-športové celoročné aktivity na rok 2011 :

1.Internetová stránka obce Dúbravica

2.vedenie Obecnej kroniky

3.vedenie Pamätnej knihy

4.vedenie vývesných tabúľ v obci

5.údržba poriadku parku,cintorína a 

                verejných priestranstiev v obci

6.futbalové zápasy na miestnom ihrisku

Schválené poslancami OU.

 

Akcie ktoré sa pripravujú:

25.4. – 25.5. 2011 – Periférny rezident, Carlos Carmonamedina na rezidenčnom pobyte. Tvorba obecných novín, miestne špecifická tvorba, projekcia autorových videodiel.

3.6. 2011 – Krst knihy povestí a faktov o Dúbravici, ktorú napísal potomok rodu Dúbravických. Malá kultúrna miestnosť.

4.6. 2011 – Deň detí. Futbalové ihrisko Dúbravica a okolie. Rozprávkový les, predvádzanie práce psovodov, hasičov a policajtov, strelba zo vzduchovky, súťaže.

27. 8. 2011 – Deň obce + Stretnutie rodákov a detí obce. Centrum obce. Hudobné vystúpenia, krst insígnií obce, výstavný projekt Obrazová pamäť, trhy, zábava. 

 

Pripravujú sa aj dalšie udalosti, zatial nie presne sú určené termíny:

Kino Dúbravica - máj

Majáles – máj/jún

Periférne Centrum Dúbravica, leto 2011