Knižnica

Obecná knižnica s poskytovaním výpožičky dobrodružných, detektívnych, cestopisných, romantických a detských kníh.

 

Obecná knižnica

Dúbravica 29

976 33 Dúbravica

 

Knižnica otvorená každý štvrtok v čase od 16,00 - 18,00hod. v zasadačke obecného úradu.