Vitajte na stránke obce Dúbravica

Zdola ponickýho mlyna

 zdola ponického mlyna


celý článok

Cesta rozprávkovým lesom

 cesta

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia „Cesta rozprávkovým lesom“ dňa 1.6.2019 budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie. 


celý článok

Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

 zápis 2019


celý článok

Usmernenie- nahlasovanie spaľovania horľavých látok

 usmernenie 1

usmernenie 2 

Pre zobrazenie celého článku kliknite sem 


celý článok

Upozornenie

 vypalovanie travy

Celý článok – pre zobrazenie kliknite sem


celý článok
10