Vitajte na stránke obce Dúbravica

Mikuláš 2018

 mikuláš 2018

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie.  


celý článok

Upozornenie - Regionálna veterinárna a potravinová správa

 1 sken

2 sken 

3 sken 

celý článok 


celý článok

Vykurovacia sezóna

 vykurovacia sezona

vykur 

vykur 

Celý článok tu:  


celý článok

Oznámenie

 oznámenie

Pre otvorenie celého dokumentu kliknite sem


celý článok

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Pre otvorenie celého dokumentu kliknite sem

zoznam 1

zoznam 2 


celý článok