Vitajte na stránke obce Dúbravica

Oznam

 oznam


celý článok

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  zmena


celý článok

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  1

2 

  3

4 

5 

Celý dokument 


celý článok

Deň obce

 deň obce

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie.  


celý článok

Pozvánka na MDD 2018

 mdd 2018

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie.  


celý článok