Vitajte na stránke obce Dúbravica

Oznámenie

vykurovacia sezóna

vs1

vs2

vs3


celý článok

Deň hasičov

 deň hasičov


celý článok

Zdola ponickýho mlyna

 zdola ponického mlyna


celý článok

Cesta rozprávkovým lesom

 cesta

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia „Cesta rozprávkovým lesom“ dňa 1.6.2019 budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie. 


celý článok

Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

 zápis 2019


celý článok