Vitajte na stránke obce Dúbravica

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

 193

1932 

19320 

193202 

1932020 

Celý článok tu 


celý článok

Usmernenie hlavného hygienika SR

 123456789

12345678 


celý článok

Vyhláška


blablabla 

dubdub 

  dubdubdub

blablablankclaknclk 

blablablacnlcnlkcndlcncnjkc 

1111111 

22222222 

33333333 

Usmernenie

Vyhláška 1

Vyhláška 2 


celý článok

Verejná vyhláška

 corona 1

crorona 2 

corona 3 

corona 4 

corona 5 

 Odkaz na celý článok:

Verejná vyhláška

Usmernenie

Žiadosť

 


celý článok

Vypaľovanie trávy

vypaloavnie trávy

vypalovanie 01 2020

vypalovanie 02 2020


celý článok