Finančná komisia

  

Mgr. Renáta Maľová  -  predseda finančnej komisie

Ing. Lucia Otiepková  - člen finančnej komisie

Ing. Zuzana Krnáčová - člen  finančnej komisie