Poslanci obecného zastupiteľstva Dúbravica

Meno
Kontakt
Anna Gálusová, zástupca starostky   anka.galusova@gmail.com
Slavomír Hipš   hipsslavomir@gmail.com
Mgr. Renáta Maľová      
  malova.renata@gmail.com
Ing. Lucia Otiepková   luciaotiepkova28@gmail.com


Ľubomír Šesták   sestak@temeo.eu