Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

 Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

   

Plán zasadnutia                     Január          Apríl             Jún            Október      December    

Uskutočnené zasadnutia    29.01.2015   16.04.2015    22.06.2015    8.10.2015  14.12.2015

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

   

Plán zasadnutia                     Apríl             Jún         August          Október        December    

Uskutočnené zasadnutia       6.4.2016    20.6.2016    24.8.2016    10.10.2016    13.12.2016

  

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                     Marec            Jún           Október        December    

Uskutočnené zasadnutia       29.3.2017     22.6.2017     11.9.2017     12.12.2017 

   
   
  

 

 

 

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                    Január         Marec            Jún           September       December    

Uskutočnené zasadnutia      29.1.2018    20.3.2018    26.6.2018      24.9.2018         5.12.2018

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                      Marec            Jún           September       December    

Uskutočnené zasadnutia         7.3.2019     25.6.2019       24.9.2019 10.12.2019

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                      Marec            Jún           September       December    

Uskutočnené zasadnutia         8.4.2020     11.6.2020 10.9.2020       10.12.2020

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                      Marec            Jún           September       December    

Uskutočnené zasadnutia     16.3.2021       8.6.2021    13.10.2021        9.12.2021

 

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2022

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia               Marec      Jún           September       Október      November  December                                      

Uskutočnené zasadnutia 17.3.2022  13.6.2022   14.9.2022   26.10.2022   28.11.2022 14.12.2022

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023

Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň 3 dni pred zasednutím obecného zastupitelstva.

Plán zasadnutia                Január       Marec      Jún         September       Október      November  Uskutočnené zasadnutia 13.1.2023