Povinné zverejňovanie – 2015 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
12. 1. 2016 2015275 Zimná údržba 43,50 € AGRO-PONIKY,s.r.o.
12. 1. 2016 3115157113 Separovaný odpad 46,08 € Marius Pedersen,a.s.
12. 1. 2016 31151570888 Komunálny odpad 403,25 € Marius Pedersen,a.s.
12. 1. 2016 SH/853/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
12. 1. 2016 0781007016 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom,a.s.
12. 1. 2016 88/2015 Vedenie účtovníctcva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
12. 1. 2016 392015 Revízia a vypracovanie správy 90,00 € ELOBA,s.r.o. F.Švantnera1181/1
12. 1. 2016 OPS/2242/2015 Poplatok za ročné vedenie účtu 42,31 € Prima Banka Slovensko,a.s.
12. 1. 2016 20150077 Spracovanie mzdovej agendy 489,00 € Ing. Zuzana Krnáčová
12. 1. 2016 15610 Nákup štrk 16-32 109,56 € DIAN DS s.r.o. Rakytovská cesta 1
12. 1. 2016 5327565796 Hlasové služby 45,00 € Orange Slovensko,a.s.
12. 1. 2016 1015059 Materiál 122,70 € Rastislav Smädo Horná Mičiná 167
12. 1. 2016 3115156004 Separovaný odpad 46,08 € Marius Pedersen,a.s.
12. 1. 2016 3115155975 Komunálny odpad 392,43 € Marius Pedersen,a.s.
12. 1. 2016 6780094914 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom,a.s.
12. 1. 2016 SH/765/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
12. 1. 2016 028/2015 Divadelné predstavenie 250,00 € DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o.
12. 1. 2016 80/2015 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
12. 1. 2016 20150970 Nákup pneumatiky,prezutie vozidla 167,71 € BAPS ,s.r.o. Stavebná 1
1. 12. 2015 5514/2015/C Certifikát 63,80 € CVNZ s.r.o. Košice
1. 12. 2015 2015345 Nákup pracovná rovnošata DHZO 585,00 € RHEA SK, s.r.o.
1. 12. 2015 5323291045 Hlasové služby 45,00 € Orange Slovensko,a.s.
1. 12. 2015 49/2015 Upomienkové darčeky 69,00 € Mgr. art. Janette Skybová
1. 12. 2015 72/2015 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o. Zlatá č.29
1. 12. 2015 5779185299 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom Bajkalská 28
1. 12. 2015 1015076 Dovoz štrku 30,00 € LUSMAD-Lucia Smädová
1. 12. 2015 1015053 Materiál 61,20 € Rastislav Smädo Horná Mičiná 167
1. 12. 2015 3115155593 Komunálny odpad 402,33 € Marius Pedersen,a.s.
1. 12. 2015 3115155623 Seperovaný odpad 46,08 € Marius Pedersen, a.s.
1. 12. 2015 SH/696/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
1. 12. 2015 20150913 Kvalifikovaný systémový certifikát 103,20 € Disig,a.s. Záhradnícka 151
1. 12. 2015 2018/087 Odchyt psa 40,00 € DEIS spol.s.r.o. Tulská 36
1. 12. 2015 152109 Oprava pouličnej lampy 34,74 € Strieborný Milan
31. 10. 2015 2015068 Odvoz odpadu 80,64 € Poľnohospodárske družstvo Hrochoť
31. 10. 2015 10641310159 Školenie - Elektronické trhovisko 45,00 € Centrum účelových zariadení
31. 10. 2015 2015/083 Odchyt psa 40,00 € DEIS spol.s.r.o.
31. 10. 2015 1015063 Odvoz odpadu 52,44 € LUSMAD-Lucia Smädová
31. 10. 2015 0314150838 Zneškodnenie odpadu 129,58 € Spoločnosť Pohronie,a.s.
31. 10. 2015 5319027435 Hlasové služby 45,00 € Orange Slovensko, a.s.
31. 10. 2015 2778209351 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom, a.s.
31. 10. 2015 3115155282 Nebezpečný odpad 96,38 € Marius Pedersen, a.s.
31. 10. 2015 SH/629/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
31. 10. 2015 3115155178 Komunálny odpad 420,34 € Marius Pedersen, a.s.
31. 10. 2015 3115155206 Separovaný odpad 46,08 € Marius Pedersen, a.s.
31. 10. 2015 64/2015 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
1. 10. 2015 2151127617 Hudobná produkcia 14,40 € SOZA
1. 10. 2015 2015044 Nákup brikety 194,00 € CONTRACTOR-Marek Mesík
1. 10. 2015 2015/8 Umelecké vystúpenie 80,00 € Zduženie rodičov pri FS RADOSŤ
1. 10. 2015 15003990005 Doprava 172,08 € SAD Zvolen,a.s.
1. 10. 2015 20150067 Príhovory, prejavy 19,90 € Gabriela Kohajdová- MONEX
1