Povinné zverejňovanie – 2015 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
2. 2. 2015 96/2014 Vedenie účtovníctva 300,00 € Asset Group, s.r.o.
2. 2. 2015 3115146896 Komunálny odpad 353,74 € Marius Pedersen, a.s.
2. 2. 2015 2769531698 Hlasové služby 28,79 € T Com, a.s.
2. 2. 2015 3115146924 Separovaný odpad 48,24 € Marius Pedersen, a.s.
2. 2. 2015 9150481257 Odber elektriny 7,11 € SSE, a.s.
2. 2. 2015 251000714 Odber vody 9,80 € StVPS Partizanska cesta
2. 2. 2015 2014/UC/600 Pohotovosť zimná 36,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
2. 2. 2015 0208634295 Hlasové služby 48,60 € ORANGE SLOVENSKO, a.s.
2. 2. 2015 9150503283 Odber elektriny 244,10 € SSE, a.s.
2. 2. 2015 9150503285 Odber elektriny -1 061,80 € SSE, a.s.
2. 2. 2015 9150503286 Odber elektriny -504,48 € SSE, a.s.
2. 2. 2015 9150503284 Odber elektriny -84,55 € SSE, a.s.
2. 2. 2015 2015000059 Webhosting dubravica.sk 138,67 € AlejTech, spol.s r.o.
2. 2. 2015 0014/15 Seminár pre zvolených starostov 32,00 € VOSKO, s.r.o.
2. 2. 2015 0005/15 Seminár ekonomické minimum 32,00 € VOSKO, s.r.o.
27. 2. 2015 20150049 Servis auto BB 816EH 236,05 € BAPS, s.r.o.
27. 2. 2015 201504 Oprava lampy 99,55 € Milan Strieborný
8115150024 Nákup vrecia 108,00 € Marius Pedersen, a.s.
27. 2. 2015 4/2015 Vedenie účtovníctva 300,00 € Asset Group, s.r.o.
27. 2. 2015 006-364850 Všeobecný materiál 79,43 € METRO Cash SR, s.r.o.
27. 2. 2015 3115150070 Komunálny odpad 379,84 € Marius Pedersen, a.s.
27. 2. 2015 3115150101 Separovaný odpad 48,24 € Marius Pedersen, a.s.
27. 2. 2015 SH/014/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
27. 2. 2015 0039/15 Seminár fin.kontrola 32,00 € VOSKO, s.r.o.
27. 2. 2015 6770485801 Hlasové služby 29,75 € T Com, a.s.
27. 2. 2015 310042 Publikácia Samospráva 6,60 € ZMOS
27. 2. 2015 0094/15 Seminár elek.trhovisko 64,00 € VOSKO, s.r.o.
27. 2. 2015 5285669774 Hlasové služby 45,00 € ORANGE, a.s.
27. 2. 2015 2015/UC/600/0002015008 Zimná údržba 427,50 € AGRO PONIKY, s.r.o.
27. 2. 2015 0161/15 Seminár osvedčovanie listín a podpisov 64,00 € VOSKO, s.r.o.
27. 2. 2015 11150178 Zoznam obcí 28,60 € DATATRADE, s.r.o.
27. 2. 2015 2015000120 Poplatok za doménu dubravica.sk 23,88 € AlejTech, spol. s r.o.
2. 4. 2015 150236 Nákup tonery OKI 140,88 € GEMINY s.r.o.
2. 4. 2015 11/2015 Vedenie účtovníctva 02/2015 300,00 € Asset Group s.r.o.
2. 4. 2015 915000865 Brožura- ekon. minimum 19,30 € Wolters Kluwer s.r.o.
2. 4. 2015 00142/2015 ZHOTOVENIE- ERB OBCE 195,97 € Jozef Smrhola - OLYMP
2. 4. 2015 3115150398 Separovaný odpad 48,24 € Marius Pedersen, a.s.
2. 4. 2015 3115150370 Komunálny odpad 394,23 € Marius Pedersen, a.s.
2. 4. 2015 2015/008 Odborný odchyt psa 50,00 € DEIS spol. s r.o.
2. 4. 2015 SH/148/2015 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
2. 4. 2015 5289752867 Hlasové služby 45,00 € ORANGE SLOVENSKO
2. 4. 2015 2015033 Zimná údržba 250,50 € AGRO - PONIKY , s.r.o.
2. 4. 2015 4771459553 Hlasové služby 38,93 € T Com
2. 4. 2015 Z2015000091 Mailhosting@dubravica.sk 47,81 € AlejTech, spol. s r.o.
2. 4. 2015 150100256 Služby o používaní SW za rok 2015 311,64 € Remek, s.r.o.
2. 4. 2015 150328 Tlačiareň - nákup 334,80 € GEMINY, s.r.o.
1. 5. 2015 0314150208 Zneškodnenie odpadu 95,38 € Spoločnosť Pohronie a.s.
1. 5. 2015 18/2015 Vedenie účtovníctva 03/2015 300,00 € Asset Group,s.r.o.
1. 5. 2015 3115151476 Separovaný odpad 46,08 € Marius Pedersen,a.s.
1. 5. 2015 3115151447 Komunálny odpad 376,24 € Marius Pedersen,a.s.
1