Povinné zverejňovanie – 2016 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
17. 1. 2017 5792163236 Hlasové služby 20,12 € Slovak Telekom,a.s.
17. 1. 2017 3115167748 Komunálny odpad 382,54 € Marius Pedersen,a.s.
17. 1. 2017 71/2016 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asser Group,s.r.o. Zlatá č.29
17. 1. 2017 SH/759/2016 Právne služby 42,35 € JUDr.Stanislav Hlinka, advokát
17. 1. 2017 OPS/1424/2016 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r.2016 44,66 € Prima Banka Slovensko,a.s.
17. 1. 2017 160076 Skrinka s meraním,prerobenie lampy na LED, montáž vianočného osvetlenia 570,23 € Milan Strieborný Rádio-opravovňa
17. 1. 2017 0208634295 Hlasové služby 45,89 € Orange Slovensko,a.s.
17. 1. 2017 16kdí00196 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 204,00 € EKOTEC spol. s.r.o. Bratislava
17. 1. 2017 1791215488 Hlasové služby 29,16 € Slovak Telekom,a.s.
17. 1. 2017 31115166551 Komunálny odpad 396,93 € Marius Pedersen,a.s.
17. 1. 2017 20160079 Spracovanie mzdového účtovníctvca 449,00 € Ing. Zuzana Krnáčová Dúbravica 60
17. 1. 2017 64/2016 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asser Group,s.r.o. Zlatá č.29
17. 1. 2017 029/2016 Divadelné predstavenie MIKULÁŠ 2016 250,00 € DIVADLO BEZ OPONY,s.r.o. Podháj 41
17. 1. 2017 SH/683/2016 Právne služby 42,35 € JUDr.Stanislav Hlinka, advokát
3. 12. 2016 2016134 Opilovanie stromov 58,00 € Milan Strieborný Rádioopravovňa
3. 12. 2016 0208634295 Hlasové služby 45,95 € Slovak Telekom,a.s.
3. 12. 2016 3115166136 Komunálny odpad 365,45 € Marius Pedersen,a.s.
3. 12. 2016 IB010486 Elektrikárske práce IVECO 124,03 € KURTA spol. s r.o.
3. 12. 2016 0790281751 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom,a.s.
3. 12. 2016 58/2016 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o. Ban.Bystrica
3. 11. 2016 120/2016 Základná príprava DHZO 60,00 € TU T.G.Masaryka 2117/24 Zvolen
3. 11. 2016 20160268 Asfaltovanie 105,30 € SLIAČAN SK s.r.o. Zvolen
3. 11. 2016 1206984055 Vyúčtovacia FA elektrina -1,20 € SSE a.s. 010 47 Žilina
3. 11. 2016 0208634295 Hlasové služby+internet 47,01 € Orange Slovensko,a.s.
3. 11. 2016 6789347150 Hlasové služby 19,99 € Slovak Telekom,a.s.
3. 11. 2016 3115165862 Vývoz veľkoobjemového kontajnera 238,44 € Marius Pedersen, a.s.
3. 11. 2016 8115160063 Nákup vrecia separovaný odpad 124,20 € Marius Pedersen,a.s.
3. 11. 2016 3115165878 Nebezpečný odpad 176,33 € Marius Pedersen,a.s.
3. 11. 2016 2161232137 Vodné 21,06 € StVPS,a.s. Ban.Bystrica
3. 11. 2016 3115165676 Komunálny odpad 349,24 € Marius Pedersen,a.s.
3. 11. 2016 OF2016005 Vystúpenie Deň obce 150,00 € KĽÚČIK združenie rodičov a priateľov DS MATIČIARIK
3. 11. 2016 3160697 Servisná prehliadka IVECO 85,82 € KURTA spol.s.r.o. Ban.Bystrica
3. 11. 2016 52/2016 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o. Ban.Bystrica
3. 11. 2016 SH/553/2016 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
4. 10. 2016 464888 Nákup rezivo buk 248,64 € JAF HOLZ SLOVAKIA,S.R.O.
4. 10. 2016 20160470 Predaj protiihmyzovej siete 15,00 € STAVEX – PLAST, spol,s.r.o.
4. 10. 2016 2161126029 Autorská odmena za licenciu hudobných diel Deň obce 14,40 € SOZA Bratislava 2
4. 10. 2016 2016590 Servisné poplatky 156,00 € CLEERIO SK s.r.o. Košice
4. 10. 2016 2016005 Spracovanie dokumentu PHSR 50,00 € OZ KRTKo Partizánska cesta 64
4. 10. 2016 0208634295 Hlasové služby+internet 45,83 € Orange Slovensko,a.s.
4. 10. 2016 15/016 Hudobné vystúpenie Ľ.H.Pecníkovci 670,00 € Kováč Jaroslav Zvolen
4. 10. 2016 1609010 Nákup tonerov 339,96 € GEMINY s.r.o. Kynceľová
4. 10. 2016 20160446 Dodávka a montáž plastových výrobkov 1 356,38 € STAVEX – PLAST, spol,s.r.o.
4. 10. 2016 16033 Ozvučenie Deň obce 230,00 € AGENT Media, s.r.o. Selce
4. 10. 2016 3115164531 Komunálny odpad 541,42 € Marius Pedersen, a.s.
4. 10. 2016 3141600938 Zneškodnenie odpadu 52,19 € Spoločnosť Pohronie, a.s.
4. 10. 2016 6788416666 Hlasové služby 20,09 € Slovak Telekom,a.s.
4. 10. 2016 1016070 Vývoz odpadu na skládku 49,70 € LUSMAD-Lucia Smädová Horná Mičiná
4. 10. 2016 SH/489/2016 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
4. 10. 2016 46/2016 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
1