Povinné zverejňovanie – 2017 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
6. 1. 2018 9180093680 Elektrická energia 27,32 € SSE,a.s.
6. 1. 2018 9180093679 Elektrická energia 50,73 € SSE,a.s.
6. 1. 2018 9180093678 Elektrická energia 226,03 € SSE,a.s.
6. 1. 2018 9180093677 Elektrická energia -210,33 € SSE,a.s.
6. 1. 2018 9180093676 Elektrická energia 255,49 € SSE,a.s.
6. 1. 2018 2017227 Zimná údržba 318,10 € AGRO PONIKY,s.r.o.
6. 1. 2018 1010535503 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom, a.s.
6. 1. 2018 94/2017 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
6. 1. 2018 3115177992 Vývoz komunálneho odpadu 386,14 € Marius Pedersen,a.s.
6. 1. 2018 OPS/1422/2017 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov 44,66 € Prima banka Slovensko,a.s.
6. 1. 2018 1712022 Nákup tonery 151,80 € GEMINY,s.r.o. Kynceľová 4316/10
6. 1. 2018 20170071 Spracovanie mzdového účtovníctva 449,00 € Ing. Zuzana Krnáčová
6. 1. 2018 170078 Montáž vianočných ozdôb+svetlo 297,44 € Milan Strieborný Rádio-opravovňa
6. 1. 2018 0208634295 Hlasové služby 45,89 € Orange Slovensko,a.s.
6. 1. 2018 1712003 Nákup tonery 32,40 € GEMINY,s.r.o. Kynceľová 4316/10
6. 1. 2018 SH/711/2017 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
6. 1. 2018 382017 Cetering servis 195,00 € Miroslav Šávolt Poľná 131
6. 1. 2018 2017071 Divadelné predstavenie a Mikuláš 270,00 € Divadlo pod balkónom Ban.Bystrica
6. 1. 2018 2017207 Zimná údržba 103,20 € AGRO-PONIKY, s.r.o.
6. 1. 2018 101170352 Faktúra na základe zmluvy 120,00 € MVL Štefánek,s.r.o.
6. 1. 2018 1010535503 Hlasové služby 26,44 € Slovak Telekom, a.s.
6. 1. 2018 1270449779 Huawei FC362E 1,00 € Slovak Telekom, a.s.
6. 1. 2018 3115176859 Vývoz komunálneho odpadu 367,25 € Marius Pedersen,a.s.
6. 1. 2018 000071 Projektové práce-Rekonštrukcia KD 3 720,00 € Architektúra,s.r.o.
6. 1. 2018 7420170269 Sociálne služby 74,00 € Mesto Banská Bystrica
6. 1. 2018 87/2017 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
6. 1. 2018 2017150 Oprava VO prerobenie lampy na LED 112,50 € Milan Strieborný Rádioopravovňa
6. 1. 2018 SH/652/2017 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
9. 12. 2017 2017/175 Diár samosprávy 2018 17,85 € Združenie obcí Martin
9. 12. 2017 0208634295 Hlasové služby 46,25 € Orange Slovensko,s.s.
9. 12. 2017 20170023 Dodanie a osadenie fitness prvkov 1 920,00 € TEMEO,s.r.o. Dúbravica 31
9. 12. 2017 20170024 Doprava a osadenie hracích prvkov 2 412,00 € TEMEO,s.r.o. Dúbravica 31
9. 12. 2017 170904 Údržba ,administrácia APV 75,00 € SENDA,s.r.o. Kynceľová
9. 12. 2017 1017055 Nákup cement 108,30 € Rastislav Smädo Horná Mičiná
9. 12. 2017 1010535503 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom,a.s.
9. 12. 2017 3115176446 Vývoz veľkoobjemového kontajnera 284,12 € Marius Pedersen,a.s.
9. 12. 2017 3115176407 Vývoz komunálneho odpadu 385,26 € Marius Pedersen,a.s.
9. 12. 2017 80/2017 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
9. 12. 2017 SH/592/2017 Právne služby 42,35 € JUDr. Stanislav Hlinka
9. 12. 2017 06/17 Oprava WC+voda,dlažba OcÚ,DS 185,00 € Ľubomír Gálus Dúbravica 70
4. 11. 2017 0/0023/0009 Všeobecný materiál 96,17 € METRO cash Carry SR s.r.o.
4. 11. 2017 17011341 Odborný seminár 39,00 € Asociácia správcov registratúry
4. 11. 2017 2017129 Oprava rozhlasu+lampa 121,00 € Milan Strieborný Zvolen
4. 11. 2017 4017039 Bukové brikety 200,00 € GOLD tím,s.r.o. Poniky
4. 11. 2017 0208634295 Hlasové služby 45,77 € Orange Slovensko,a.s.
4. 11. 2017 3115176007 Nebezpečný odpad 212,45 € Marius Pedersen,a.s.
4. 11. 2017 3115175879 Komunálny odpad 387,96 € Marius Pedersen,a.s.
4. 11. 2017 3101001754 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom,a.s.
4. 11. 2017 3170828 Technické práce Iveco Poziarnik 120,82 € KURTA spol.s.r.o. Partizánska 89
4. 11. 2017 72/2017 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o. Zlatá č.29
1