Povinné zverejňovanie – 2018 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
3. 2. 2018 99 Nákup čistiace prostriedky Obecný úrad 48,64 € METRO Cash Carry SR s.r.o.
3. 2. 2018 0208634295 Hlasové služby 53,33 € Orange Slovensko,a.s.
3. 2. 2018 4018002 Drevené brikety 225,00 € GOLD tím,s.r.o.
3. 2. 2018 25 Nákup sedáky Dom smútku 178,50 € METRO Cash Carry SR s.r.o.
3. 2. 2018 26 Nákup čistiace prostriedky Kultúrny dom 54,47 € METRO Cash Carry SR s.r.o.
3. 2. 2018 2181001965 Vodné 1,44 € StVPS,a.s.
3. 2. 2018 ZDF180079 Mapy VKÚ 180,00 € VKÚ Harmanec,s.r.o.
3. 2. 2018 1107211551 Nákup Naše dieťatko 51,21 € Martinus,s.r.o. Gorkého 4
3. 2. 2018 20180016 Skladanie vianočnej výzdoby+ 4 lampy 328,20 € MILAN STRIEBORNÝ Rádioopravovňa
3. 2. 2018 20180011 Čistiace prostriedky Kultúrny dom 44,00 € PUSCHAPSON s.r.o. Ban.Bystrica
5. 3. 2018 2018000105 Webhosting dubravica.sk 138,67 € AlejTech. spol.s.r.o.
5. 3. 2018 3115180185 Komunálny odpad 591,55 € Marius Pedersen,a.s.
5. 3. 2018 10105355032 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom,a.s.
5. 3. 2018 3/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
5. 3. 2018 1018040 Právne služby 42,35 € URBÁNI&Partners s.r.o.
5. 3. 2018 2018020 Zimná údržba 327,60 € AGRO-PONIKY, s.r.o.
5. 3. 2018 2018000137 Poplatok za doménu dubravica.sk 23,88 € AlejTech. spol.s.r.o.
5. 3. 2018 0208634295 Hlasové služby 53,81 € Orange Slovensko,a.s.
8. 4. 2018 01/2018 Vybavenie – pec, altánok, záhradný set 2 142,00 € Marta Holíková-POTRAVINY MARTA
8. 4. 2018 5918002805 Verejná správa SR – ročný prístup 96,00 € PP.spol.s.r.o. Žilina 1
8. 4. 2018 2018025 Smalt domové čísla 18,20 € SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ,s.r.o.
8. 4. 2018 20180044 Prerobenie pouličnej lampy na led 177,00 € MILAN STRIEBORNÝ Zvolen
8. 4. 2018 014618 Seminár Osvedčovania listín a podpisov 90,00 € VOSKO, s.r.o. Brusno
8. 4. 2018 13/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
8. 4. 2018 1010535503 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom, a.s.
8. 4. 2018 3115180636 Komunálny odpad 410,08 € Marius Pedersen,a.s.
8. 4. 2018 740180047 Posudzovanie odkázanosti 74,00 € Mesto Banská Bystrica
8. 4. 2018 1018127 Právne služby 42,35 € URBÁNI&Partners s.r.o.
8. 4. 2018 2018036 Zimná údržba MK 222,90 € Zimná údržba MK
8. 4. 2018 Z201800110 Maihosting@dubravica.sk 47,81 € AlejTech,spol.s.r.o.
8. 4. 2018 0208634295 Hlasové služby 53,21 € Orange Slovensko,a.s.
7. 5. 2018 21/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group,s.r.o.
7. 5. 2018 8206027060 Hlasové služby 30,41 € Slovak Telekom,a.s.
7. 5. 2018 180004 Prerobenie poul.lampy na led 192,48 € Milan Strieborný Rádio-opravovňa
7. 5. 2018 2018051 Pohotovosť Dúbravica MK 128,11 € AGRO-PONIKY,s.r.o.
7. 5. 2018 1018189 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners s.r.o.
7. 5. 2018 3115181905 Zneškodnenie odpadu 168,58 € Marius Pedersen,a.s.
7. 5. 2018 3115181770 Komunálny odpad 409,19 € Marius Pedersen,a.s.
7. 5. 2018 0208634295 Hlasové služby 53,45 € Orange Slovensko,a.s.
7. 5. 2018 20180058 Prerobenie poul.lampy na led 137,00 € Milan Strieborný Rádio-opravovňa
7. 5. 2018 2018/048 Preprava dňa 19.04.2018 113,20 € GAMHA, s.r.o. Banská Bystrica
7. 5. 2018 201804087 Roundup Biaktiv 20l 292,56 € Ing. Bartuš Róbert
7. 5. 2018 2018117 Servisné poplatky od 7.5.2018-6.5.2019 156,00 € CLEERIO BIO-NEXUS SK, s.r.o.
7. 5. 2018 14/2018 Výroba keramických predmetov 400,00 € Mgr.art.Janette SKYBOVÁ Ľubietová
8. 6. 2018 18040207 Turistická a cyklistická skladaná mapa VKÚ 180,36 € VKÚ Harmenec,s.r.o.
8. 6. 2018 29/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
8. 6. 2018 3141800539 Komunálny odpad + objemový odpad 174,88 € Spoločnosť Pohronie,a.s.
8. 6. 2018 010/18 Zákusky, štrúdla 60,00 € Cukrárenská výrobňa ANNA
8. 6. 2018 2018/057 Preprava kontajner 133,16 € GAMHA,s.r.o. Stromová 5/2139
8. 6. 2018 1018265 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners s.r.o.
1