Povinné zverejňovanie – 2018 DF

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
26. 1. 2019 9190073988 El.energia Zvonica 238,90 € Stredoslovenská energetika,a.s.
26. 1. 2019 9190073992 El.energia DS 43,90 € Stredoslovenská energetika,a.s.
26. 1. 2019 9190073991 El.energia Obecný dom -85,99 € Stredoslovenská energetika,a.s.
26. 1. 2019 9190073989 El.energia VO -339,20 € Stredoslovenská energetika,a.s
26. 1. 2019 9190073990 El.energia KD -305,78 € Stredoslovenská energetika,a.s.
26. 1. 2019 2018198 Zimná údržba 462,90 € AGRO-PONIKY,s.r.o. Poniky
26. 1. 2019 8224101017 Hlasové služby 40,00 € Slovak Telekom, a.s.
26. 1. 2019 3115188274 Komunálny odpad 400,16 € Marius Pedersen, a.s.
26. 1. 2019 20180125 Montáž vian. výzdoby 223,30 € MILAN STRIEBORNÝ Rádioopravovňa
26. 1. 2019 1018929 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners, s.r.o.
26. 1. 2019 97/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
26. 1. 2019 OPS/1422/2018 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa 44,66 € Prima banka Slovensko,a.s.
26. 1. 2019 F180198 Ochrana osobných údajov 25,00 € No-one, s.r.o. Frankovská
26. 1. 2019 5485984766 Hlasové služby 40,00 € Orange Slovensko,a.s.
26. 1. 2019 Z99602767 Úplné znenia Zákony 2019 18,00 € PORADCA s.r.o. Žilina
26. 1. 2019 2018026 Geometrický plán 250,00 € Ing.Andrej Peťko Dobrá Niva
26. 1. 2019 F180174 Ochrana osobných údajov 25,00 € No-one, s.r.o. Frankovská
26. 1. 2019 1018848 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners,s.r.o.
26. 1. 2019 Z2018054 Dodávka a montáž sekčnej brány 1 680,00 € ABELI SK, s.r.o
26. 1. 2019 8222053896 Hlasové služby 34,24 € Slovak Telekom,a.s.
26. 1. 2019 88/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
26. 1. 2019 3115186965 Komunálny odpad 413,70 € Marius Pedersen, a.s.
26. 1. 2019 3141801927 Zneškodnenie odpadu 91,94 € Spoločnosť Pohronie a.s.
26. 1. 2019 FV18096 Vývoz kontajner 74,40 € LUSMAD - Lucia Smädová
26. 1. 2019 20185302 Nákup Varník HENDI 10l 198,00 € Patrik Chovanec, Sveržov 68
8. 12. 2018 FV18090 Vývoz odpadu na skládku 62,40 € LUSMAD-Lucia Smädová
8. 12. 2018 200208/18 Seminár VO 45,00 € Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA
8. 12. 2018 4018033 Nákup bukové brikety 244,99 € GOLD tím, s.r.o. 976 33 Poniky
8. 12. 2018 3141801836 Zneškodnenie odpadu 36,06 € Spoločnosť Pohronie a.s.
8. 12. 2018 5481460015 Hlasové služby 40,00 € Orange Slovensko,a.s.
8. 12. 2018 1018757 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners,s.r.o.
8. 12. 2018 026/18 Výmena časovacích hodín, stykač 150,00 € VLADIMÍR LUPTÁK OL-LUX
8. 12. 2018 8/2018 Projektová dokumentácia Multifunkčné ihrisko 22x11 750,00 € OK PROJEKCIA Okružná 2058/19
8. 12. 2018 2018/181 Preprava kontajnera 139,20 € GAMHA, s.r.o. Stromová 5/2139
8. 12. 2018 1010535503 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom, a.s.
8. 12. 2018 80/2018 Vedenie účtovníctva 250,00 € Asset Group, s.r.o.
8. 12. 2018 3115186509 Komunálny odpad 413,70 € Marius Pedersen, a.s.
8. 12. 2018 17/051118 Seminár 45,00 € IPEKO Zvolen s.r.o.
8. 12. 2018 2018/097 Odborné zabezpečenie psa v obci 82,44 € DEIS spol. s.r.o. Tulská 36
8. 12. 2018 3141801736 Zneškodnenie odpadu 63,09 € Spoločnosť Pohronie a.s.
8. 12. 2018 F180149 Paušálna odmena 25,00 € No-one, s.r.o. , Bratislava 37
8. 12. 2018 18110191 Knihy B. Bystrica a okolie z neba 165,00 € CBS spol, s.r.o. Kynceľová
9. 11. 2018 5476954827 Hlasové služby 40,00 € Orange Slovensko,a.s. Bratislava
9. 11. 2018 1801110 Demontáž a montáž svietidla OcÚ 108,79 € Milan Strieborný Sebedín-Bečov
9. 11. 2018 F180127 Paušálna odmena 25,00 € No-one, s.r.o. Bratislava 37
9. 11. 2018 1810002 Nákup tonery 159,60 € GEMINY s.r.o. Kynceľová 4316/10
9. 11. 2018 1018684 Právne služby 42,35 € URBÁNI & Partners,s.r.o.
9. 11. 2018 8218045890 Hlasové služby 30,00 € Slovak Telekom,a.s.
9. 11. 2018 IB011995 Servisná prehliadka Iveco Požiarnik 143,45 € KURTA,spol.s.r.o.
9. 11. 2018 0/0/023/0005/032993 Nákup Všeobecný materiál Voľby 2018 206,84 € METRO Cash &Carry SR s.r.o.
1