Povinné zverejňovanie – Objednávky

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
4. 8. 2015 01/2015 Objednávka autobusu 130,00 € SAD Zvolen,a.s. 29.augusta B.Bystrica
4. 8. 2015 02/2015 Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia 230,00 € AGENT Media,s.r.o. Selce
4. 8. 2015 03/2015 Naše dieťa- Pamätná kniha 60,00 € Vydavateľstvo AT PUBLISHING
2. 9. 2015 04/2015 Objednávka vrecia na separovaný odpad 108,00 € Marius Pedersen,a.s. Zvolen
2. 9. 2015 05/2015 Hudobné vystúpenie 600,00 € FS Jánošík pri DMS Fiľakovo
2. 9. 2015 06/2015 Hudobné vystúpenie 600,00 € ĽH Jána Maka so sólistami
2. 9. 2015 07/2015 Sprevádzanie programom 150,00 € Barbora Palovičová Poniky
2. 9. 2015 08/2015 Hudobné vystúpenie 100,00 € FS Priechoďan
2. 9. 2015 09/2015 Zhotovenie hrnčekov 150,00 € Mgr.art.Janette Skýbová Ľubietová
2. 9. 2015 10/2015 Benefitné poukážky 110,00 € DOXX stravné lístky ČSA 24 B. Bystrica
2. 9. 2015 11/2015 Detské vystúpenie 80,00 € DFS RADOSŤ Tichá 39 B. Bystrica
4. 3. 2016 01/2016 Školenie strojníkov 60,00 € SAFIRIS, s.r.o. Ružomberok
4. 3. 2016 02/2016 Modul adresné body, orthofotomapa KU 480,00 € GEOSENSE SK s.r.o.
4. 3. 2016 03/2016 Nafukovacia atrakcia 166,80 € RAJ ATRAKCIÍ Osloboditeľov 19
4. 3. 2016 04/2016 Projekt „ Doplnenie dopravného značenia 200,00 € Saša Obergries Rudohorská 32
4. 3. 2016 05/2016 Posúdenie programu rozvoja obce Dúbravica na roky 2016-2022 v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. 50,00 € Ing.arch.Iveta Kavčáková Stupy 11
3. 5. 2016 06/2016 Objednávka dopravné značky 321,60 € Karys s.r.o. Garbanka 17
3. 6. 2016 07/2016 Objednávka medovníky Akcia MDD 170,00 € Tatjana Dobrovičová Internátna č.2.
3. 6. 2016 08/2016 Objednávka animačné aktivity Akcia MDD 100,00 € Markéta Dulavová Polní 1286
1. 7. 2016 09/2016 Objednávka tričká Hasiči 100,00 € FIRE Systém, Nižná Karňa 501 Čadca
1. 7. 2016 10/2016 Objednávka Sací kôš Extra originál naklepávací 139,20 € FIRE Systém, Nižná Karňa 501 Čadca
1. 7. 2016 11/2016 Objednávka – vyčistenie septika 42,00 € AG Poniky, s.r.o.
5. 8. 2016 12/2016 Objednávka Bundy, rukavice Hasiči 480,00 € RHEA SK s.r.o. Handlová
5. 8. 2016 13/2016 Objednávka Pamätná kniha Naše Dieťatko 29,00 € AT PUBLISHING Bratislava
5. 8. 2016 14/2016 Objednávka keramické darčeky Deň obce "NAPROSTRED DÚBRAVICI" 460,00 € Mgr.art.Janette Skybová Ľubietová
5. 8. 2016 15/2016 Objednávka preznačenie miestneho značenia v našom katastri: Dúbravica a Medvedinec 130,00 € Klub slovenských turistov
5. 8. 2016 16/2016 Objednávka maliarske a natieračské práce KD 1 000,00 € Ľubomír Gálus Dúbravica 70
5. 9. 2016 17/201 6 Ozvučenie kultúrneho domu Deň obce 230,00 € AGENT Media,s.r.o. 976 11 Selce
5. 9. 2016 18/2016 Hudobné vystúpenie ĽH J.Pecníka Deň obce 670,00 € Kováč Jaroslav M.Kukučina 4Zvolen
5. 9. 2016 19/2016 Hudobné vystúpenie Deň obce 150,00 € Združenie FS PARTIZÁN
5. 9. 2016 20/2016 Hudobné vystúpenie Deň obce 150,00 € KĽÚČIK, združenie rodičov a priateľov DS MATIČIARIK Ban.Bystrica
5. 9. 2016 21/2016 Zhotovenie logo ,,NAPROSTRED DÚBRAVICI“ 200,00 € Jana Boráková Sládkovičova 53/809
5. 9. 2016 22/2016 Moderovanie Deň obce 200,00 € Barbora Palovičová Poniky
5. 9. 2016 23/2016 Nákup vriec na separovaný odpad 80,00 € Marius Pedersen,a.s. prev.Zvolen
5. 9. 2016 24/2016 Textová úprava Kroniky-Deň obce ,,NAPROSTRED DÚBRAVICI“ 50,00 € Miroslav Blašková Dúbravica 63
3. 10. 2016 25/2016 Zhotovenie neónového nápisu pre DHZO 50,00 € RHEA SK, s.r.o. Handlová
3. 10. 2016 26/2016 Servisná prehliadka IVECO CAS 15 85,82 € Kurta spol.s.r.o. Banská Bystrica
4. 11. 2016 27/2016 Oprava výtlku na moste pri kostole 105,00 € SLIAČAN SK s.r.o. Zvolen
4. 11. 2016 28/2016 Nákup kolísky – uvítanie detí do života 100,00 € Mária Barteltová Dúbravica 77
6. 2. 2017 01/2017 Revízia el.inštalácie - KD,Obecný úrad 480,00 € ELOBA,s.r.o. F.Švantnera 1181/1
6. 2. 2017 02/2017 Energetický certifikát budovy,,Materská škola 180,00 € ENAS Energoaudit a služby,s.r.o.
6. 2. 2017 03/2017 Bukové brikety 200,00 € GOLD tím,s.r.o. Hriadky 322/46
3. 4. 2017 4/2017 Nafukovacia atrakcia -MIMOŇ 166,00 € ALINEA s.r.o. Lučenecká cesta 921/5
5. 5. 2017 05/2017 Zhotovenie keramických repre. darčekov 240,00 € Mgr-Janette Skybová Ľubietová
6. 6. 2017 6/2017 Moderovanie Deň obce ,,Naprostred Dúbravici“ 150,00 € Barbora Palovičová Poniky
6. 6. 2017 07/2017 Ozvučenie kultúrneho podujatia 230,00 € AGEND MEDIA,s.r.o.
6. 6. 2017 08/2017 Hudobné vystúpenie 0,00 € DFS Ratolesť
6. 6. 2017 09/2017 Oprava a výmena ventilov Dom smútku 20,00 € Ľubomír Kupec Dolná Mičiná 76
6. 6. 2017 10/2017 Hudobné vystúpenie 150,00 € FS Priechoďan
6. 6. 2017 11/2017 Textová úprava - Kronika 50,00 € Miroslava Blašková Dúbravica 63
1