Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
28. 10. 2013 20130601 Zmluva číslo 2013/06/001 o nájme nebytových priestorov (pdf)
2 300,00 € M Construction, s.r.o.
31. 5. 2013 20130530 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fizických osôb (pdf)
757,75 € Komunálna poisťovňa
17. 1. 2011 20110117 Zmluva o pripojení (pdf)
49,00 € Orange Slovensko, a.s.
28. 5. 2014 31122001 Zmluva právnik (pdf)
Dodatok k zmluve právnik (pdf)
6 000,00 € JUDr. Stanislav Hlinka
28. 5. 2014 01012014 Zmluva BOZP (pdf)
360,00 € PS COMPANY spol s.r.o
29. 5. 2014 201105001 Bistro Espresso (pdf)
Dodatok Bistro Espresso (pdf)
1 289,00 € Marta Holíková
2. 1. 2015 6/2014 Zmluva o dielo č.6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTKo
26. 2. 2015 6/2014 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTKo
26. 2. 2015 23022015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb (pdf)
480,00 € Ing. Monika Kanková
28. 4. 2015 1/2015 Zmluva č. 1_2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník
6. 5. 2015 20150422 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
7. 5. 2015 20150507 Zmluva o poverení sprostredkovateľa sprac.osobných údajov (pdf)
0,00 € Geosense SK s.r.o.
7. 5. 2015 20150507 Zmluva o dielo o poskytnutí servisných služieb (pdf)
480,00 € Geosense SK s.r.o.
5. 6. 2015 5/2015 Zmluva o dielo č.5/2015 (pdf)
16 369,75 € Ľubomír Gálus, maliar
30. 6. 2015 20150630 Dodatok č.1 k zmluve o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy (pdf)
250,00 € Asset Group, s.r.o.
30. 6. 2015 201406 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTko
15. 7. 2015 02/2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € Periférne centrá
15. 7. 2015 03/2015 Zmluva č.3 2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
28. 7. 2015 04/2015 Zmluva č. 4/2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Bike Village
29. 7. 2015 20150729 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27. 8. 2015 20150827 Zmluva o spolupráci (pdf)
50,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1. 9. 2015 20150901 Kúpna zmluva (pdf)
550,00 € Zuzana Babiaková
30. 9. 2015 20150851 Dodatok k zmluve č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
31. 10. 2015 20151031 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO-PONIKY, s.r.o.
7. 12. 2015 661/2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úřadu (pdf)
77,80 € Mesto Banská Bystrica
15. 12. 2015 20151215 Dodatok č.6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
17. 12. 2015 ZLP-2016-1124 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
23. 12. 2015 KRHZ- 1276-23/2015 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € SR- Ministerstvo vnútra SR
28. 12. 2015 20151228 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
29. 12. 2015 20151229 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu (pdf)
0,00 € EKOLAMP Slovakia
17. 2. 2016 4419008626 Poistenie majetku (pdf)
447,56 € Komunállna poisťovňa
12. 3. 2016 76270 Zmluva č. 76270 poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
700,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24. 3. 2016 SZH1208201516 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (pdf)
0,00 € ENVI-PAK, a.s.
13. 4. 2016 20160413 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu- výmena okien a dverí" (pdf)
11 833,52 € STAVEX - PLAST spol. s r.o.
14. 4. 2016 1/2016 Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 000,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
14. 4. 2016 3/2016 Zmluva č.3/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
14. 4. 2016 2/2016 Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
18. 4. 2016 SZH1208201516 Zmluva č. SZH1208201516 uzatvorená podľa § 269ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf)
0,00 € ENVI-PAK, a.s.
27. 6. 2016 4/2016 Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ DHZ Dúbravica
30. 6. 2016 20160630 Dodatok č. 7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s.
8. 7. 2016 246/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 (pdf)
1 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
20. 7. 2016 20160720 Zmluva o dielo (pdf)
1 356,38 € Stavex - plast spol. sr.o.
16. 8. 2016 20160805 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € KOMUNÁLŇA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31. 8. 2016 20160831 Nájomná zmluva (pdf)
1 200,00 € OZ Periférne centrá
31. 10. 2016 20161031 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
31. 10. 2016 20161031 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (pdf)
412,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
2. 11. 2016 11/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo a poskytování servisných služieb (pdf)
0,00 € Cleerio SK s.r.o.
30. 12. 2016 20161228 Zmluva o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
29. 3. 2017 1/2017 Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 200,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
19. 4. 2017 4/2017 Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
1