Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta.

1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
28. 3. 2022 2022032803 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
120,00 € Iveta Veselovská, Banská Bystrica
28. 3. 2022 2022032802 Zmluva o nájme pozemku (pdf)
138,00 € Iveta Veselovská, Banská Bystrica
28. 3. 2022 2022032801 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov (pdf)
30,00 € Matej Ivanič, Banská Bystrica
28. 3. 2022 20220328 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku (pdf)
34,50 € Matej Ivanič, Banská Bystrica
19. 3. 2022 009/2022 Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č.BB009/2022 (pdf)
1 099,49 € MASLEN s.r.o., Badín 655
27. 1. 2022 032022 Zmluva č. 3/2022 (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
27. 1. 2022 022022 Zmluva č. 2/2022 (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
27. 1. 2022 012022 Zmluva č.1/2022 (pdf)
1 500,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
27. 1. 2022 2701202202 Dodatok č.12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení neskorších dodatkov zo dňa 01.07. 2005 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
27. 1. 2022 2701202201 Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
27. 1. 2022 27012022 Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 05.02.1996 (pdf)
84,78 € Marius Pedersen, a.s.
29. 12. 2021 212601236 Dohoda č.21/26/012/36 (pdf)
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
23. 12. 2021 20211223 Zmluva o prevode výpočtovej techniky (pdf)
100,00 € DEUS Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
22. 12. 2021 Dodatok č. 2 k zmluve o odchyte zvierat (pdf)
30,00 € OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
10. 12. 2021 20211210 Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte zvierat (pdf)
30,00 € OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
9. 11. 2021 2021110902 Zmluva o nájme hrobového miesta Katarína Čatlošová (pdf)
4,50 € Katarína Čatlošová
9. 11. 2021 2021110901 Zmluva o nájme hrobového miesta Irena Gerátová (pdf)
3,00 € Irena Gerátová
29. 9. 2021 20210929 Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách (pdf)
35,00 € AGRO PONIKY, s.s.o.
1. 7. 2021 A5454316 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)
40,00 € Orange Slovensko, a.s.
1. 7. 2021 20210701 Zmluva č.695/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 (pdf)
1 000,00 € BBSK
27. 6. 2021 2021062701 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)
19,99 € Slovak Telekom,a.s.
27. 6. 2021 20210627 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf)
18,00 € Slovak Telekom, a.s.
2. 6. 2021 20210602 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému sdruženého nakladania s odpadmi (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Bajkalská 25
18. 5. 2021 3210643 Zmluva č. 321 0643 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1. 4. 2021 20210401 Kúpna zmluva (pdf)
1,00 € Rímskokatolícka cirkev
23. 3. 2021 20210323 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € Rímskokatolícka Cirkev
15. 3. 2021 20210315 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Štatistický úrad SR
28. 1. 2021 20210128 Dodatek k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
82,15 € Marius Pedersen, a.s.
11. 1. 2021 2/2021 Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
100,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
11. 1. 2021 1/2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 500,00 € OZ Tělovýchovná jednota Družstevník
17. 12. 2020 20201217 Dohoda č. 20/26/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf)
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica,
16. 12. 2020 2020121603 Zmluva o nájme hrobového miesta Zděnka Šimčíková (pdf)
1,50 € Zděnka Šimčíková
16. 12. 2020 2020121602 Zmluva u nájme hrobového miesta Mária Šlesáriková (pdf)
3,00 € Mária Šlesáriková
16. 12. 2020 2020121601 Zmluva u nájme hrobového miesta Mária Krnáčová (pdf)
6,00 € Mária Krnáčová
9. 12. 2020 20201209 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € Slovenská republika- Štatistický úrad SR
30. 11. 2020 2900572020 Zmluva o výpožičke KRHZ-BB-VO-290-057/2020 (pdf)
0,00 € Obec Dúbravica
29. 9. 2020 29092020 Kúpna zmluva (pdf)
710,00 € Ján Pačanský
6. 9. 2020 20200903 Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách (pdf)
35,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
30. 8. 2020 0/2020 Zmluva o odchyte zvierat KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT (pdf)
30,00 € OZ Klub priateľov zvierat
20. 6. 2020 20200620 Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (pdf)
25,00 € no-one, s.r.o.
20. 6. 2020 415/2021 Nájomná zmluva č. 415/2021 (pdf)
40,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
30. 4. 2020 2020043001 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
30. 4. 2020 20200430 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
15. 4. 2020 2020041501 Zmluva o nájme nebytových priestorov (doc)
120,00 € Matej Ivanič
15. 4. 2020 20200415 Zmluva o nájme pozemku (docx)
138,00 € Matej Ivanič
1. 4. 2020 3200932 Zmluva č. 320 0932 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24. 3. 2020 20200324 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK a.s.
9. 3. 2020 20200309 Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
9. 3. 2020 20181206 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 06.12.2018 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
9. 3. 2020 20200309 Dohoda u ukončení Zmluvy o nájme pozemku uzavretej dňa 26.09.2019 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
1