Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


2
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 4. 2017 2/2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
19. 4. 2017 3/2017 Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Dúbravice (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
20. 4. 2017 20170420 Darovacia zmluva (pdf)
3 000,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
23. 5. 2017 5/2017 Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ BIKE VILLAGE
23. 5. 2017 2000/426 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/426 (pdf)
288,00 € Remek, s.r.o.
5. 6. 2017 20170605 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € Komunálna poisťovňa a.s.
13. 6. 2017 309/2017 Zmluva č. 309/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie (pdf)
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
15. 6. 2017 20170615 Zmluva o poskytnutí finančného daru (pdf)
150,00 € AGRO-PODNIKY, s.r.o.
21. 6. 2017 37536 Zmluva č.37536 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28. 7. 2017 20170728 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
28. 7. 2017 20170729 Zmluva o poskytovaní služieb EB (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
22. 8. 2017 20170822 Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému (pdf)
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica
6. 10. 2017 03/2017 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie (pdf)
5 868,00 € Architektúra, s.r.o.
3. 11. 2017 20171103 Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania (pdf)
120,00 € MVL Štefánek, s.r.o.
19. 11. 2017 20171119 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO PONIKY, s.r.o.
24. 11. 2017 20171124 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu (pdf)
141 960,31 € TECHenergo, s.r.o.
28. 11. 2017 11/GL/2017 Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru (pdf)
1 500,00 € GL PLUS, s.r.o.
20. 12. 2017 20171220 Zmluva o dielo (pdf)
42,35 € URBÁNI & Partners s.r.o.
22. 12. 2017 20171222 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
24. 1. 2018 5/2018 Zmluva č.5/2018 o poskytnutie dotácie z rozpočtov obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ BIKE VILLAGE
24. 1. 2018 1/2018 Zmluva č.1 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
2 000,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
24. 1. 2018 2/2018 Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
24. 1. 2018 3/2018 Zmluva č.3/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
24. 1. 2018 4/2018 Zmluva č.4/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
31. 1. 2018 2018131 Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti "Zmluvy č.2011/05/001 o nájme nebytových priestorov" (pdf)
0,00 € Marta Holíková
1. 2. 2018 012018 Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
91,91 € Marius Pedersen, a.s.
1. 2. 2018 15004/21 Príloha č.1 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
1. 2. 2018 012018 Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
12. 3. 2018 20180312 Kúpna zmluva (pdf)
935,00 € Marta Holíková
28. 3. 2018 20180328 Dodatok č. 2 k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu (pdf)
0,39 € Mesto Banská Bystrica
19. 4. 2018 20180419 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s.
24. 4. 2018 38457 Zmluva č. 38 457 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
30. 4. 2018 20180430 Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (pdf)
600,00 € No one s.r.o.
29. 5. 2018 20180529 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
11. 6. 2018 20180611 Zmluva o poskytnutí daru (pdf)
150,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
25. 7. 2018 2000/426 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/426 (pdf)
330,00 € Remek, s.r.o.
25. 7. 2018 20180719 Dodatok č. 1 k zmluve o posyktovaní auditorských služieb (pdf)
480,00 € Ing. Monika Király- štatutárny auditor
31. 7. 2018 864/2018 Zmluva č. 864/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 (pdf)
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
10. 9. 2018 20180910 Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s.
28. 9. 2018 1/2018 Nájomná zmluva (pdf)
19,00 € Vojtech Hamrák a Katarína Hamráková
1. 10. 2018 20181001 Dodatek k zmluve o poskytovaní služieb- balík služieb (pdf)
40,00 € Slovak Telecom, a.s.
19. 10. 2018 2018101901 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
19. 10. 2018 2018101902 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
31. 10. 2018 20181031 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestných komunikácií (pdf)
35,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
11. 11. 2018 20181111 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi (pdf)
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, o.z.
16. 11. 2018 2018-003053 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR (pdf)
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR
19. 11. 2018 20181119 Zmluva o dielo č. 4/2018 (pdf)
33 000,00 € TECHenergo, s.r.o.
29. 11. 2018 010017 Výpoveď zmluvy o ukladaní odpadu na skládku č. 010017 (pdf)
0,00 € Spoločnosť Pohronie a.s.
9. 12. 2018 20181209 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
120,00 € Martin Maľa
9. 12. 2018 051 Zmluva o dielo č. 2018 - 051 (pdf)
2 436,00 € ABELI SK, s.r.o.
2