Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


4
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
31. 1. 2020 2020013101 Príloha č.1 k zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € MariusPedersen, a.s.
9. 3. 2020 20200309 Dohoda u ukončení Zmluvy o nájme pozemku uzavretej dňa 26.09.2019 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
9. 3. 2020 20181206 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 06.12.2018 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
9. 3. 2020 20200309 Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
24. 3. 2020 20200324 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK a.s.
1. 4. 2020 3200932 Zmluva č. 320 0932 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
15. 4. 2020 20200415 Zmluva o nájme pozemku (docx)
138,00 € Matej Ivanič
15. 4. 2020 2020041501 Zmluva o nájme nebytových priestorov (doc)
120,00 € Matej Ivanič
30. 4. 2020 20200430 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
30. 4. 2020 2020043001 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
20. 6. 2020 415/2021 Nájomná zmluva č. 415/2021 (pdf)
40,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
20. 6. 2020 20200620 Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (pdf)
25,00 € no-one, s.r.o.
4