Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Dúbravica 2018 -2022 (dokument)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Dúbravica 2023 -2030 (dokument)