Stolný tenis

Turnaj o putovný pohár starostu obce

I. ročník - 17. 12. 2011
.........................................................................................

Organizácia turnaja :

Hracia miestnosť: Kultúrny dom v Dúbravici

Kategórie : muži, ženy, deti do 12 rokov

Časový rozvrh : 11,00 – 11,30 prezentácia hráčov
                          11,30 – 12,00 rozlosovanie
                          12,30 začiatok turnaja

Systém turnaja : 1. časť – vyraďovanie až po semifinále (muži, ženy, deti do 12 rokov)
                               (zápasy sa hrajú na dva víťazné sety „ do 11 “)
                            2. časť – semifinále (muži, ženy, deti do 12 rokov)
                               (zápasy sa hrajú na dva víťazné sety „ do 11 “)
                            3. časť – finále o putovný pohár (muži, ženy, deti do 12 rokov)
                               (zápasy sa hrajú na dva víťazné sety „ do 11 ")


Ceny : putovný pohár a diplom pre víťaza,
medaila a diplom za 1. – 3. miesto v každej kategórií
odovzdá starosta obce Dúbravica pán Ľubomír Šesták

Hlavný rozhodca : Renné Kliment

Zápis účastníkov : v „Espresso Marta“ a na telefónnom čísle 0917877313

Štartovné : Dospelý 3,- EUR, Deti do 12 rokov neplatia.
V rámci štartovného je občerstvenie, kapustnica a 3 decová
kofola pre deti, pivo pre dospelých.