Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Samospráva

Súčasná samospráva našej obce sa snaží vytvárať pre občanov priestor pre zapojenie sa do verejného života a rozhodovania. V tejto sekcii si prečítate viac informácií o členoch nášho Obecného zastupiteľstva a ich práci.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dúbravica zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky, posledné komunálne voľby sa konali 29.10.2022. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami staré obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce a platnej legislatívy. Obecné zastupiteľstvo v Dúbravici má 5 poslancov, schádza sa najmenej 1x za tri mesiace a podľa potreby. Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Orgány obce, ako to vyplýva z ústavy a zo zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z., sú:

 • Obecné zastupiteľstvo
 • Starostka obce


Kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

 

Samosprávne funkcie obce sa týkajú najmä:

 • hospodárenia s majetkom obce,
 • rozpočtu a záverečného účtu obce,
 • miestnych daní a poplatkov obce,
 • ekonomickej činnosti v obci,
 • miestnych komunikácií v obci,
 • verejných priestranstiev obce,
 • cintorínov v obci,
 • kultúrnych a športových zariadení obce,
 • verejnoprospešných služieb v obci,
 • ochrany životného prostredia,
 • územnoplánovacej dokumentácie obce,
 • vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce,
 • zriaďovania právnických osôb obce,
 • hlasovania obyvateľov obce,
 • orgánov obce a jej zamestnancov,
 • verejného poriadku v obci,
 • kroniky obce,
 • ochrany kultúrnych pamiatok a zachovania prírodných hodnôt a pod.


Kompetencie obce