Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta.

2
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
31. 1. 2020 2020013101 Príloha č.1 k zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € MariusPedersen, a.s.
31. 1. 2020 20200131 Dodatok č.3 k Zmluve č.661/2012/OVZ (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
25. 1. 2020 20200125 Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
80,62 € Marius Pedersen, a.s.
13. 1. 2020 3/2020 Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Dubraviciana
13. 1. 2020 2/2020 Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Periférne centrá
13. 1. 2020 4/2020 Zmluva č 4/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
13. 1. 2020 1/2020 Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu prostriedkov obce Dúbravica (docx)
1 700,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
23. 12. 2019 2019121012 Zmluva o nájme hrobového miesta Renáta Maľová (pdf)
1,50 € Renáta Maľová
23. 12. 2019 2019121011 Zmluva o nájme hrobového miesta Ondrej Janečko (pdf)
9,00 € Ondrej Janečko
23. 12. 2019 2019121010 Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Jonáš (pdf)
9,00 € Ján Jonáš
23. 12. 2019 2019121009 Zmluva o nájme hrobového miesta Slávka Mešková (pdf)
3,00 € Slávka Mešková
23. 12. 2019 2019121008 Zmluva o nájme hrobového miesta Marika Poliaková (pdf)
3,00 € Marika Poliaková
23. 12. 2019 2019121007 Zmluva o nájme hrobového miesta Ľubica Bahylová (pdf)
3,00 € Ľubica Bahylová
23. 12. 2019 2019121006 Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Gálus (pdf)
3,00 € Ján Gálus
23. 12. 2019 2019121005 Zmluva o nájme hrobového miesta Gabriela Mikulášová (pdf)
3,00 € Gabriela Mikulášová
23. 12. 2019 2019121004 Zmluva o nájme hrobového miesta Darina Miškovičová (pdf)
3,00 € Darina Miškovičová
23. 12. 2019 2019121003 Zmluva o nájme hrobového miesta Anton Bambúch (pdf)
1,50 € Anton Bambúch
23. 12. 2019 2019121002 Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Petráňová (pdf)
3,00 € Anna Petráňová
23. 12. 2019 2019121001 Zmluva o nájme hrobového miesta Alena Krahulcová (pdf)
3,00 € Alena Krahulcová
22. 12. 2019 20191222 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
22. 12. 2019 11862 Zmluva o ukladaní odpadu na skládku Zvolenská Slatina (pdf)
56,86 € Spoločnosť Pohronie, a.s.
19. 12. 2019 20191219 Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Chabanová (pdf)
1,50 € Anna Chabanová
11. 11. 2019 20191111 Zmluva o kontrolnej činnosti + dodatok č.1 (pdf)
153,00 € EKOTEC, spol. s.r.o.
17. 10. 2019 201913688 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov (pdf)
100,80 € Disig, a.s.
16. 10. 2019 14000619 Zmluva o úvere č.140 006 19 (pdf)
20 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
16. 10. 2019 2019101601 Zmluva o účte Municipálneho úveru (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
16. 10. 2019 20191016 Zmluva o poskytovaní služieb (pdf)
35,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
26. 9. 2019 20190926 Zmluva o nájme pozemku (pdf)
138,00 € Martin Maľa
23. 9. 2019 20190923 Zmluva o zriadení združenia obcí (pdf)
0,00 € Banskobystrické regionálne združenie obcí
15. 9. 2019 13092019 Zmluva o dielo č. 13/09/2019 (pdf)
40 499,11 € PARA INVEST s.r.o.
5. 9. 2019 03/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03 2017 (pdf)
0,00 € Architektúra, s.r.o.
7. 8. 2019 14/2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 (pdf)
10 613,52 € TECHenergo, s.r.o.
26. 7. 2019 20190726 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4/2018 (pdf)
0,00 € TECHenergo, s.r.o.
28. 5. 2019 140/001/19 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (pdf)
149 328,31 € Prima banka Slovensko, a.s.
23. 5. 2019 751/2019 Zmluva č. 751/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 (pdf)
1 500,00 € BBSK
9. 5. 2019 39695 Zmluva č. 39695 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
25. 4. 2019 074BB220094 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf)
144 230,66 € Pôdohospodárska platobná agentúra
18. 4. 2019 18042019 Zmluva o dielo č. 10/2019 (pdf)
18 138,28 € TECHenergo, s.r.o.
1. 3. 2019 20190301 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s.
2. 2. 2019 2019020201 Príloha č. 1 k zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
2. 2. 2019 20190202 Dodatok č.10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
31. 1. 2019 2019013101 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle ust. §12 (pdf)
22,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31. 1. 2019 20193101 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle ust. §10 (pdf)
6,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
24. 1. 2019 20190124 Dodatek k zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
78,50 € Marius Pedersen, a.s.
6. 1. 2019 201904 Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
6. 1. 2019 201903 Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
6. 1. 2019 201902 Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
6. 1. 2019 201901 Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
1 700,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
31. 12. 2018 2018123101 Dodatok č.2 k Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
31. 12. 2018 20181231 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
2