Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta.

4
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 4. 2017 2/2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
19. 4. 2017 4/2017 Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
29. 3. 2017 1/2017 Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 200,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
30. 12. 2016 20161228 Zmluva o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
2. 11. 2016 11/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo a poskytování servisných služieb (pdf)
0,00 € Cleerio SK s.r.o.
31. 10. 2016 20161031 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (pdf)
412,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
31. 10. 2016 20161031 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
31. 8. 2016 20160831 Nájomná zmluva (pdf)
1 200,00 € OZ Periférne centrá
16. 8. 2016 20160805 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € KOMUNÁLŇA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20. 7. 2016 20160720 Zmluva o dielo (pdf)
1 356,38 € Stavex - plast spol. sr.o.
8. 7. 2016 246/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 (pdf)
1 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
30. 6. 2016 20160630 Dodatok č. 7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s.
27. 6. 2016 4/2016 Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ DHZ Dúbravica
18. 4. 2016 SZH1208201516 Zmluva č. SZH1208201516 uzatvorená podľa § 269ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf)
0,00 € ENVI-PAK, a.s.
14. 4. 2016 2/2016 Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
14. 4. 2016 3/2016 Zmluva č.3/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
14. 4. 2016 1/2016 Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 000,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
13. 4. 2016 20160413 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu- výmena okien a dverí" (pdf)
11 833,52 € STAVEX - PLAST spol. s r.o.
24. 3. 2016 SZH1208201516 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (pdf)
0,00 € ENVI-PAK, a.s.
12. 3. 2016 76270 Zmluva č. 76270 poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
700,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
17. 2. 2016 4419008626 Poistenie majetku (pdf)
447,56 € Komunállna poisťovňa
29. 12. 2015 20151229 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu (pdf)
0,00 € EKOLAMP Slovakia
28. 12. 2015 20151228 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
23. 12. 2015 KRHZ- 1276-23/2015 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € SR- Ministerstvo vnútra SR
17. 12. 2015 ZLP-2016-1124 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
15. 12. 2015 20151215 Dodatok č.6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
7. 12. 2015 661/2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úřadu (pdf)
77,80 € Mesto Banská Bystrica
31. 10. 2015 20151031 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO-PONIKY, s.r.o.
30. 9. 2015 20150851 Dodatok k zmluve č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
1. 9. 2015 20150901 Kúpna zmluva (pdf)
550,00 € Zuzana Babiaková
27. 8. 2015 20150827 Zmluva o spolupráci (pdf)
50,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29. 7. 2015 20150729 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest (pdf)
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
28. 7. 2015 04/2015 Zmluva č. 4/2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Bike Village
15. 7. 2015 03/2015 Zmluva č.3 2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
15. 7. 2015 02/2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € Periférne centrá
30. 6. 2015 201406 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTko
30. 6. 2015 20150630 Dodatok č.1 k zmluve o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy (pdf)
250,00 € Asset Group, s.r.o.
5. 6. 2015 5/2015 Zmluva o dielo č.5/2015 (pdf)
16 369,75 € Ľubomír Gálus, maliar
7. 5. 2015 20150507 Zmluva o dielo o poskytnutí servisných služieb (pdf)
480,00 € Geosense SK s.r.o.
7. 5. 2015 20150507 Zmluva o poverení sprostredkovateľa sprac.osobných údajov (pdf)
0,00 € Geosense SK s.r.o.
6. 5. 2015 20150422 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
28. 4. 2015 1/2015 Zmluva č. 1_2015 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník
26. 2. 2015 23022015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb (pdf)
480,00 € Ing. Monika Kanková
26. 2. 2015 6/2014 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTKo
2. 1. 2015 6/2014 Zmluva o dielo č.6/2014 (pdf)
700,00 € Občianske združenie KRTKo
29. 5. 2014 201105001 Bistro Espresso (pdf)
Dodatok Bistro Espresso (pdf)
1 289,00 € Marta Holíková
28. 5. 2014 01012014 Zmluva BOZP (pdf)
360,00 € PS COMPANY spol s.r.o
28. 5. 2014 31122001 Zmluva právnik (pdf)
Dodatok k zmluve právnik (pdf)
6 000,00 € JUDr. Stanislav Hlinka
17. 1. 2011 20110117 Zmluva o pripojení (pdf)
49,00 € Orange Slovensko, a.s.
31. 5. 2013 20130530 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fizických osôb (pdf)
757,75 € Komunálna poisťovňa
4