Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta.

3
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
27. 12. 2018 11862 Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina č. 11862 (pdf)
47,68 € Spoločnosť Pohronie a.s.
9. 12. 2018 051 Zmluva o dielo č. 2018 - 051 (pdf)
2 436,00 € ABELI SK, s.r.o.
9. 12. 2018 20181209 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
120,00 € Martin Maľa
29. 11. 2018 010017 Výpoveď zmluvy o ukladaní odpadu na skládku č. 010017 (pdf)
0,00 € Spoločnosť Pohronie a.s.
19. 11. 2018 20181119 Zmluva o dielo č. 4/2018 (pdf)
33 000,00 € TECHenergo, s.r.o.
16. 11. 2018 2018-003053 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR (pdf)
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR
11. 11. 2018 20181111 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi (pdf)
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, o.z.
31. 10. 2018 20181031 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestných komunikácií (pdf)
35,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
19. 10. 2018 2018101902 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
19. 10. 2018 2018101901 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
1. 10. 2018 20181001 Dodatek k zmluve o poskytovaní služieb- balík služieb (pdf)
40,00 € Slovak Telecom, a.s.
28. 9. 2018 1/2018 Nájomná zmluva (pdf)
19,00 € Vojtech Hamrák a Katarína Hamráková
10. 9. 2018 20180910 Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s.
31. 7. 2018 864/2018 Zmluva č. 864/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 (pdf)
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
25. 7. 2018 20180719 Dodatok č. 1 k zmluve o posyktovaní auditorských služieb (pdf)
480,00 € Ing. Monika Király- štatutárny auditor
25. 7. 2018 2000/426 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/426 (pdf)
330,00 € Remek, s.r.o.
11. 6. 2018 20180611 Zmluva o poskytnutí daru (pdf)
150,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
29. 5. 2018 20180529 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30. 4. 2018 20180430 Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (pdf)
600,00 € No one s.r.o.
24. 4. 2018 38457 Zmluva č. 38 457 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19. 4. 2018 20180419 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s.
28. 3. 2018 20180328 Dodatok č. 2 k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu (pdf)
0,39 € Mesto Banská Bystrica
12. 3. 2018 20180312 Kúpna zmluva (pdf)
935,00 € Marta Holíková
1. 2. 2018 012018 Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
1. 2. 2018 15004/21 Príloha č.1 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
1. 2. 2018 012018 Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
91,91 € Marius Pedersen, a.s.
31. 1. 2018 2018131 Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti "Zmluvy č.2011/05/001 o nájme nebytových priestorov" (pdf)
0,00 € Marta Holíková
24. 1. 2018 4/2018 Zmluva č.4/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
24. 1. 2018 3/2018 Zmluva č.3/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
24. 1. 2018 2/2018 Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
24. 1. 2018 1/2018 Zmluva č.1 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
2 000,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
24. 1. 2018 5/2018 Zmluva č.5/2018 o poskytnutie dotácie z rozpočtov obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ BIKE VILLAGE
22. 12. 2017 20171222 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
20. 12. 2017 20171220 Zmluva o dielo (pdf)
42,35 € URBÁNI & Partners s.r.o.
28. 11. 2017 11/GL/2017 Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru (pdf)
1 500,00 € GL PLUS, s.r.o.
24. 11. 2017 20171124 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu (pdf)
141 960,31 € TECHenergo, s.r.o.
19. 11. 2017 20171119 Zmluva o dielo (pdf)
30,00 € AGRO PONIKY, s.r.o.
3. 11. 2017 20171103 Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania (pdf)
120,00 € MVL Štefánek, s.r.o.
6. 10. 2017 03/2017 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie (pdf)
5 868,00 € Architektúra, s.r.o.
22. 8. 2017 20170822 Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému (pdf)
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica
28. 7. 2017 20170729 Zmluva o poskytovaní služieb EB (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
28. 7. 2017 20170728 Zmluva o grantovom účte (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
21. 6. 2017 37536 Zmluva č.37536 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
15. 6. 2017 20170615 Zmluva o poskytnutí finančného daru (pdf)
150,00 € AGRO-PODNIKY, s.r.o.
13. 6. 2017 309/2017 Zmluva č. 309/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie (pdf)
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj
5. 6. 2017 20170605 Zmluva o spolupráci (pdf)
40,00 € Komunálna poisťovňa a.s.
23. 5. 2017 2000/426 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/426 (pdf)
288,00 € Remek, s.r.o.
23. 5. 2017 5/2017 Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ BIKE VILLAGE
20. 4. 2017 20170420 Darovacia zmluva (pdf)
3 000,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
19. 4. 2017 3/2017 Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Dúbravice (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
3