Dobrovoľný hasičský zbor

V obci funguje dobrovoľný hasiščský zbor. Predsedom DHZ je Ľubomír Gálus, veliteľom je Peter Zátroch.

Pravideľne sa zbor zúčastňuje na hasičských súťažiach v okrese. Keď je treba, pomáha pri rôznych udalostiach. Naposledy v roku 2007 zasahovali hasiči pri lesnom požiari v našom katastri, pred tým pomáhali pri odstraňovaní následkov veľkej povodne v Dúbravici v roku 1999.

Správa o činnsti r2012 

2. Správa o činnsti r2013

OZ Jarné upratovanie hasiči 

Hasiči relácie a plagáty prevencia

Upozornenia na prevenciu pred požiarmi: 

požiar trávy  , zakladanie ohňa v prírode , vypaľovanie