Šport

V Dúbravici je šport obľúbenou činnosťou trávenia voľného času. Najpopulárnejší je futbal, v obci súťažne pôsobí aj klub TJ Družstevník Dúbravica, momentálne pôsobí v 2.triede okresu Banská Bystrica. Ostatné športy sú na nesúťažnej báze, robené len pre radosť a zdravie. V zime je to hokej, bežecké lyžovanie, sánkovanie, korčulovanie, občas aj zjazdové lyžovanie, na to však u nás nie sú veľmi vhodné podmienky. V letnom období sa obyvatelia obce venujú okrem futbalu aj tenisu či cyklistike. V poslednom období sa začal pestovať aj nový druh športu TAE-BO, ktorý je mixom bojových umení a aerobiku. 

Vybavenie športovísk nie je veľmi vhodné. Len spomínaný najpopulárnejší futbal má vytvorené celkom dobré podmienky. Ihrisko disponuje dobrým trávnikom, šatne sú vybudované na solídnej úrovni. Malé ihrisko na tenis či malý futbal, ležiace v centre obce je v dosť nevhodnom stave. TAE-BO má vytvorené tiež len inprovizované podmienky v zasdadačke obecného úradu. Cyklistika sa najčastejšie prevádza v oklí dediny, na cestách 2.triedy, alebo na lesných a poľných cestách v okolí. Cez obec prechádza cyklotrasa okruhu okolo Poľany, je veľmi frekventovaná aj ľudmi z rôznych iných kútov Slovenska a zahraničia.