Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

VZN obce

Všeobecné záväzné nariadenia 

Platné a účinné všeobecne záväzné nariadenia obce Dúbravica

 

Rok 2023

 1/2023  VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunální odpady a drobné stavebné odpady

 Rok 2022

1/2022  VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2021

 1/2021 VZN č.1/2021 o zrušení všeobecného závazného nariadenia obce Dúbravica č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Rok 2020

 1/2020   VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecných cintorínov

 2/2020 VZN č.02/2020 o umiestňovaní ostatných plagátov

 3/2020  VZN č. 03/2020 o umiestňovaní volebných plagátov 

4/2020  VZN č. 04/2020 o nakladání s komunálnym odpadom

5/2020 VZN č. 5/2020. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6/2020 VZN č. 6/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku 

 

 Rok 2019

 1/2019   VZN č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

 2/2019    VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Dúbravica 

 3/2019    VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb 

 

 Rok 2018

 1/2018    VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom


Rok 2017

1/2017    VZN č.1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

2/2017    VZN č.2/2017 o trhovom poriadku

3/2017     VZN č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

4/2017     VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy

 

Rok 2015

1/2015     VZN č. 1 2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

2/2015     VZN č. 2 2015 o trhovom poriadku

3/2015     VZN č. 3 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

4/2015    VZN č. 4 2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

5/2015    VZN č. 5 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

6/2015    VZN č. 6 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy

 

Rok 2014 

  

1/2014     VZN č.1 2014 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

2/2014     VZN č.2 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

3/2014     VZN č.3 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Rok 2013 

 3/2013     VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

  

1/2014     VZN č.1 2014 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

2/2014     VZN č.2 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

3/2014     VZN č.3 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Rok 2012 

 1/2012   VZN č. 1 2012 o verejnom poriadku na území obce

 

Rok 2011 

2/2011     VZN č.2 2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku