Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta.

1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
28. 3. 2022 2022032803 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
120,00 € Iveta Veselovská, Banská Bystrica
28. 3. 2022 2022032802 Zmluva o nájme pozemku (pdf)
138,00 € Iveta Veselovská, Banská Bystrica
28. 3. 2022 2022032801 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov (pdf)
30,00 € Matej Ivanič, Banská Bystrica
28. 3. 2022 20220328 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku (pdf)
34,50 € Matej Ivanič, Banská Bystrica
19. 3. 2022 009/2022 Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č.BB009/2022 (pdf)
1 099,49 € MASLEN s.r.o., Badín 655
27. 1. 2022 032022 Zmluva č. 3/2022 (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
27. 1. 2022 022022 Zmluva č. 2/2022 (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
27. 1. 2022 012022 Zmluva č.1/2022 (pdf)
1 500,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
27. 1. 2022 2701202202 Dodatok č.12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení neskorších dodatkov zo dňa 01.07. 2005 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
27. 1. 2022 2701202201 Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
27. 1. 2022 27012022 Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 05.02.1996 (pdf)
84,78 € Marius Pedersen, a.s.
29. 12. 2021 212601236 Dohoda č.21/26/012/36 (pdf)
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
23. 12. 2021 20211223 Zmluva o prevode výpočtovej techniky (pdf)
100,00 € DEUS Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
22. 12. 2021 Dodatok č. 2 k zmluve o odchyte zvierat (pdf)
30,00 € OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
10. 12. 2021 20211210 Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte zvierat (pdf)
30,00 € OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
9. 11. 2021 2021110902 Zmluva o nájme hrobového miesta Katarína Čatlošová (pdf)
4,50 € Katarína Čatlošová
9. 11. 2021 2021110901 Zmluva o nájme hrobového miesta Irena Gerátová (pdf)
3,00 € Irena Gerátová
29. 9. 2021 20210929 Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách (pdf)
35,00 € AGRO PONIKY, s.s.o.
1. 7. 2021 A5454316 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)
40,00 € Orange Slovensko, a.s.
1. 7. 2021 20210701 Zmluva č.695/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 (pdf)
1 000,00 € BBSK
27. 6. 2021 2021062701 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)
19,99 € Slovak Telekom,a.s.
27. 6. 2021 20210627 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf)
18,00 € Slovak Telekom, a.s.
2. 6. 2021 20210602 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému sdruženého nakladania s odpadmi (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Bajkalská 25
18. 5. 2021 3210643 Zmluva č. 321 0643 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1. 4. 2021 20210401 Kúpna zmluva (pdf)
1,00 € Rímskokatolícka cirkev
23. 3. 2021 20210323 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € Rímskokatolícka Cirkev
15. 3. 2021 20210315 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Štatistický úrad SR
28. 1. 2021 20210128 Dodatek k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
82,15 € Marius Pedersen, a.s.
11. 1. 2021 2/2021 Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
100,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
11. 1. 2021 1/2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (pdf)
1 500,00 € OZ Tělovýchovná jednota Družstevník
17. 12. 2020 20201217 Dohoda č. 20/26/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf)
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica,
16. 12. 2020 2020121603 Zmluva o nájme hrobového miesta Zděnka Šimčíková (pdf)
1,50 € Zděnka Šimčíková
16. 12. 2020 2020121602 Zmluva u nájme hrobového miesta Mária Šlesáriková (pdf)
3,00 € Mária Šlesáriková
16. 12. 2020 2020121601 Zmluva u nájme hrobového miesta Mária Krnáčová (pdf)
6,00 € Mária Krnáčová
9. 12. 2020 20201209 Zmluva o výpožičke (pdf)
0,00 € Slovenská republika- Štatistický úrad SR
30. 11. 2020 2900572020 Zmluva o výpožičke KRHZ-BB-VO-290-057/2020 (pdf)
0,00 € Obec Dúbravica
29. 9. 2020 29092020 Kúpna zmluva (pdf)
710,00 € Ján Pačanský
6. 9. 2020 20200903 Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách (pdf)
35,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
30. 8. 2020 0/2020 Zmluva o odchyte zvierat KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT (pdf)
30,00 € OZ Klub priateľov zvierat
20. 6. 2020 20200620 Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (pdf)
25,00 € no-one, s.r.o.
20. 6. 2020 415/2021 Nájomná zmluva č. 415/2021 (pdf)
40,00 € AGRO-PONIKY s.r.o.
30. 4. 2020 2020043001 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
30. 4. 2020 20200430 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
15. 4. 2020 2020041501 Zmluva o nájme nebytových priestorov (doc)
120,00 € Matej Ivanič
15. 4. 2020 20200415 Zmluva o nájme pozemku (docx)
138,00 € Matej Ivanič
1. 4. 2020 3200932 Zmluva č. 320 0932 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
24. 3. 2020 20200324 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK a.s.
9. 3. 2020 20200309 Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
9. 3. 2020 20181206 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 06.12.2018 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
9. 3. 2020 20200309 Dohoda u ukončení Zmluvy o nájme pozemku uzavretej dňa 26.09.2019 (pdf)
0,00 € Martin Maľa
1