Geoportál obce Dúbravica

Pre skvalitnenie služieb v obci  sme sprístupnili geoportál, v ktorom sú na leteckých mapách a ďalších záujmových mapách umiestnené "C" a "E" register, ktoré sa dajú ľahko prelínať a kombinovať. Zároveň sú tam aj ďalšie užitočné vrstvy ako: súpisné čísla, druhy pozemkov a ďalšie možnosti.

http://www.geosense.sk/geoportal/dubravica/

Ako používať Geoportál

http://www.geosense.sk/napoveda/