Vitajte na stránke obce Dúbravica

Nový program rozvoja do roku 2020

V súčasnosti je tvorba Programu  rozvoja obce Dúbravica  (skr. Program) aktuálnou témou vo vzťahu k príprave Slovenska na nové programovacie obdobie vo väzbe na podporu z EÚ fondov a je tiež podstatným dokumentom pre schválenie projektov zo štátnych aj zahraničných  fondov určených na rozvoj v rokoch  2015 – 2020.

OcÚ pripravuje vypracovanie nového rozvojového dokumentu na roky   2015-2020 pre nás všetkých, ktorí v obci Dúbravica  žijeme, pracujeme, podnikáme a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás. Potrebujeme ho všetci aby sme vedeli dobre programovať rozvoj našej obce. Výsledkom budú naše spoločné ciele a návrh opatrení ako ich dosiahnuť.

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja  2015-2020.

Dotazník pre verejnosť: http://www.dubravica.sk/files/dotazn%C3%ADk.pdf


celý článok

Pozvánka na I. verejné stretnutie Obce Dúbravica

Obec Dúbravica Vás pozýva na I.verejné stretnutie k stratégii obce v rámci prípravy programu rozvoja obce na roky 2015 – 2020, ktoré sa bude konať 20.4.2015 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Dúbravica.


celý článok

Finančné zdravie obce (2009 - 2013)

 Hospodárenie miest, obcí a VÚC  

 Finančné zdravie obce Dúbravica (2009 - 2013)


celý článok

Priatelia Zeme-CEPA

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s mestom Hriňová a  obcami Poniky, Dúbravica, Ľubietová a Čierny Balog  ponúkajú občanom energetické poradenstvo. Jeho cieľom  je znížiť spotrebu tepla a elektriny v rodinných domoch a  bytoch v regióne Poľana.

 

 viac potrebných informácií nájdete tu:  http://www.priateliazeme.sk/cepa/en/informacie/pripravovane-akcie/961/  

  

 bez%20n%C3%A1zvu 


celý článok

Dúbravický ples

 d%C3%BAbravick%C3%BD%20ples


celý článok