Vitajte na stránke obce Dúbravica

Oznámenie

 hlas


celý článok

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

 vyhlásenie volieb prezidenta slovenskej republiky

Pre zobrazenie celého článku kliknite sem 


celý článok

Nový rok 2019

         Milí spoluobčania,

         na prahu nového roka mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné predsavzatia a želania. K naplneniu všetkých cieľov a predsavzatí Vám v mojom mene a v mene poslancov obecného zastupiteľstva prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky pri prežívaní pohody v rodinnom kruhu a aj v rámci komunity našej obce. Želám Vám, aby sa splnili všetky Vaše predsavzatia a prajem veľa úspechov v osobnom aj spoločenskom živote.  Našim drahým seniorom želám veľa zdravia, spokojnosti a lásky blížneho.  

        Verím, že sa budeme aj naďalej stretávať a v konštruktívnych a zmysluplných rozhovoroch budeme nachádzať spoločné riešenia pri napĺňaní potrieb a úloh obce, stretávať sa  tiež v čoraz hojnejšom počte aj pri spoločenských a  kultúrnych akciách.

        Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi, vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, spoluprácu, ochotu a toleranciu. Na záver by som chcela v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k zveľadeniu našej obce.

 

          Všetko najlepšie v novom roku 2019!

 

Ing. Janka Slobodníková 

starostka obce 


celý článok

Mikuláš 2018

 mikuláš 2018

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že z uvedeného

podujatia budú vyhotovené fotografické

záznamy a videozáznamy na účel záujmu usporiadateľa – pre jeho potrebu, propagáciu

a archivovanie. Zároveň Vás upozorňujeme, že tieto záznamy, alebo časť z nich môže byť

zverejnená na výstavných tabuliach, alebo v masovokomunikačných prostriedkoch.

Svojou účasťou na uvedenom podujatí zároveň súhlasíte s tým, aby pri zverejnení

predmetných záznamov boli použité aj záznamy, na ktorých môžete byť zobrazení.

Ďakujeme za pochopenie.  


celý článok

Upozornenie - Regionálna veterinárna a potravinová správa

 1 sken

2 sken 

3 sken 

celý článok 


celý článok