Územný plán

Podľa aktuálne platného zákona naša obec nemusí mať spracovaný vlastný územný plán, ale nakoľko sa chceme uchádzať o dotácie z eurofondov na výstavbu a rozvoj obce, súčasťou predkladanej dokumentácie k žiadostiam je aj Územný plán obce (ÚPO).

K vypracovaniu ÚPO  pristúpime po ukončení Registra obnovy evidencie pozemkov (ROEP). K rozčleneniu katastrálneho územia na zóny využitia ( obytné plochy, polyfunkčné plochy, plochy osobitného určenia, plochy rekreácie, cestovného ruchu a športu a iné ) otvoríme verejnú diskusiu.

 

Územný Plán BBSK

Katastrálne územie Dúbravice je zahrnuté v územnom pláne veľkého územného celku banskobystrického kraja. Do tohoto územného plánu je možné nahliadnuť v priložených PDF súboroch: UPN VUC BBK KUN 2010, UPN VUC BBK TI 2010, VZN_BBSK_14_2010