Kultúry a športu


Anna Gálusová -   predseda komisie kultúry a športu

Slavomír Hipš -  člen komisie kultúry a športu

Jaroslava Kupčová - člen komisie kultúry a športu