Prešetrovanie sťažností

Ing. Lucia Otiepková – predseda komisie na prešetrovanie sťažností 

Anna Gálusová – člen komisie na prešetrovanie sťažností

Ing. Anna Babiaková – člen komisie na prešetrovanie sťažností