Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Ľubomír Šesták – predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Slavomír Hipš – člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Mgr. Renáta Maľová - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce