Ochrana verejného poriadku

Slavomír Hipš -  predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Ľubomír Šesták – člen komisie na ochranu verejného poriadku

Ing. Alexandra Baudyšová – člen komisie na ochranu verejného poriadku