Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


3
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
27. 12. 2018 11862 Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina č. 11862 (pdf)
47,68 € Spoločnosť Pohronie a.s.
31. 12. 2018 20181231 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci (pdf)
100,00 € Andrea Majerová
31. 12. 2018 2018123101 Dodatok č.2 k Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
6. 1. 2019 201901 Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
1 700,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
6. 1. 2019 201902 Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Periférne centrá
6. 1. 2019 201903 Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dubraviciana
6. 1. 2019 201904 Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Dúbravica (pdf)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
24. 1. 2019 20190124 Dodatek k zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
78,50 € Marius Pedersen, a.s.
31. 1. 2019 20193101 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle ust. §10 (pdf)
6,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31. 1. 2019 2019013101 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle ust. §12 (pdf)
22,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
2. 2. 2019 20190202 Dodatok č.10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
2. 2. 2019 2019020201 Príloha č. 1 k zmluve/objednávke vývozu odpadu č. 15004/21 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s.
1. 3. 2019 20190301 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (pdf)
0,00 € NATUR-PACK, a.s.
18. 4. 2019 18042019 Zmluva o dielo č. 10/2019 (pdf)
18 138,28 € TECHenergo, s.r.o.
25. 4. 2019 074BB220094 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf)
144 230,66 € Pôdohospodárska platobná agentúra
9. 5. 2019 39695 Zmluva č. 39695 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (pdf)
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
23. 5. 2019 751/2019 Zmluva č. 751/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 (pdf)
1 500,00 € BBSK
28. 5. 2019 140/001/19 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (pdf)
149 328,31 € Prima banka Slovensko, a.s.
26. 7. 2019 20190726 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4/2018 (pdf)
0,00 € TECHenergo, s.r.o.
7. 8. 2019 14/2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 (pdf)
10 613,52 € TECHenergo, s.r.o.
5. 9. 2019 03/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03 2017 (pdf)
0,00 € Architektúra, s.r.o.
15. 9. 2019 13092019 Zmluva o dielo č. 13/09/2019 (pdf)
40 499,11 € PARA INVEST s.r.o.
23. 9. 2019 20190923 Zmluva o zriadení združenia obcí (pdf)
0,00 € Banskobystrické regionálne združenie obcí
26. 9. 2019 20190926 Zmluva o nájme pozemku (pdf)
138,00 € Martin Maľa
16. 10. 2019 20191016 Zmluva o poskytovaní služieb (pdf)
35,00 € AGRO - PONIKY, s.r.o.
16. 10. 2019 2019101601 Zmluva o účte Municipálneho úveru (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
16. 10. 2019 14000619 Zmluva o úvere č.140 006 19 (pdf)
20 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s.
17. 10. 2019 201913688 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov (pdf)
100,80 € Disig, a.s.
11. 11. 2019 20191111 Zmluva o kontrolnej činnosti + dodatok č.1 (pdf)
153,00 € EKOTEC, spol. s.r.o.
19. 12. 2019 20191219 Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Chabanová (pdf)
1,50 € Anna Chabanová
22. 12. 2019 11862 Zmluva o ukladaní odpadu na skládku Zvolenská Slatina (pdf)
56,86 € Spoločnosť Pohronie, a.s.
22. 12. 2019 20191222 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke (pdf)
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dúbravica
23. 12. 2019 2019121001 Zmluva o nájme hrobového miesta Alena Krahulcová (pdf)
3,00 € Alena Krahulcová
23. 12. 2019 2019121002 Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Petráňová (pdf)
3,00 € Anna Petráňová
23. 12. 2019 2019121003 Zmluva o nájme hrobového miesta Anton Bambúch (pdf)
1,50 € Anton Bambúch
23. 12. 2019 2019121004 Zmluva o nájme hrobového miesta Darina Miškovičová (pdf)
3,00 € Darina Miškovičová
23. 12. 2019 2019121005 Zmluva o nájme hrobového miesta Gabriela Mikulášová (pdf)
3,00 € Gabriela Mikulášová
23. 12. 2019 2019121006 Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Gálus (pdf)
3,00 € Ján Gálus
23. 12. 2019 2019121007 Zmluva o nájme hrobového miesta Ľubica Bahylová (pdf)
3,00 € Ľubica Bahylová
23. 12. 2019 2019121008 Zmluva o nájme hrobového miesta Marika Poliaková (pdf)
3,00 € Marika Poliaková
23. 12. 2019 2019121009 Zmluva o nájme hrobového miesta Slávka Mešková (pdf)
3,00 € Slávka Mešková
23. 12. 2019 2019121010 Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Jonáš (pdf)
9,00 € Ján Jonáš
23. 12. 2019 2019121011 Zmluva o nájme hrobového miesta Ondrej Janečko (pdf)
9,00 € Ondrej Janečko
23. 12. 2019 2019121012 Zmluva o nájme hrobového miesta Renáta Maľová (pdf)
1,50 € Renáta Maľová
13. 1. 2020 1/2020 Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu prostriedkov obce Dúbravica (docx)
1 700,00 € OZ Telovýchovná jednota Družstevník
13. 1. 2020 4/2020 Zmluva č 4/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
13. 1. 2020 2/2020 Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Periférne centrá
13. 1. 2020 3/2020 Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Dúbravica (docx)
200,00 € OZ Dubraviciana
25. 1. 2020 20200125 Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu (pdf)
80,62 € Marius Pedersen, a.s.
31. 1. 2020 20200131 Dodatok č.3 k Zmluve č.661/2012/OVZ (pdf)
0,00 € Mesto Banská Bystrica
3